Ameliyatsız Kalp Kapağı Değişimi (TAVİ)

Ana Sayfa / / Ameliyatsız Kalp Kapağı Değişimi (TAVİ)
tavi-ameliyatsiz-kalp-kapak-degisimi
Icon

Ameliyatsız Kalp Kapağı Değişimi (TAVİ)

Son yıllarda giderek adından daha sık bahsedilmeye başlanan ve TAVİ olarak kısaca adlandırılan “kateter yöntemi ile aort kapak replasmanı”, günümüzde aort kapak hastalarına tedavide yeni bir imkân sunmaktadır. Kalpten çıkan ana damarımız olan aort damarının kalp ile birleştiği bölgede aort kapağımevcuttur. Bu kapak normalde yarım ay şeklinde 3 ince yaprakçıktan oluşmaktadır. Nadir olarak bu üçyaprakçık yerine, anne karnında iki yaprakçık gelişmekte ve “Biküspit Aorta”olarak adlandırılan bir yapı doğmaktayız. Bu kapakçık kalbin her kasılmasında açılarak, kanın aort damarında doğru dirençsiz bir şekilde pompalanmasına ve akabinde kapanarak pompalanan kanın kalbe geriye doğru kaçmasına engel olmaktadır. Gelişmiştoplumlarda ve ülkemizde yaşam ömrünün uzamasıile birlikte bu kapakçığın maruz kaldığıbasınçbazıkişilerde zamanla kapağın hasar görmesine ve kireçlenmesine neden olmaktadır. Doğuştan “Biküspit Aort Kapağı”olan hastalarda ise bu yıpranma daha erken yaşlarda başlamaktadır. Deforme olan kapak kolaylıkla açılıp kapanma özelliğini kaybederek zamanla kalbin kasılmasıönünde bir dirençkapısıhaline gelmekte, hastalarda eforla birlikte, göğüs ağrısı, çarpıntıve nefes darlığışikâyetlerine neden olmaktadır. Kalsifik aort darlığıolarak adlandırılan bu hastalıkta, bu bulguların ortaya çıkmasıhastanın kireçli kapağına mutlaka bir müdahalede bulunulmasızorunluluğunu doğurur. Günümüzde başarısıen iyi şekilde kanıtlanmıştedavi yöntemi şüphesiz ki kireçli kapağın, normal fonksiyon gören bir kapakla (metalik ya da hayvandan elde edilen bioprotez ile) değiştirilmesidir (Aort Kapak Replasmanı). Bu yöntem geleneksel bir açık kalp ameliyatıdır.

Ancak hasta yaşının ileri olması, kalbin yanında birçok organın da zamanla hasarlanmasına neden olur. Bu durumda başarılıbir kalp ameliyatıyapılsa dahi, hastanın ameliyat riskini arttırmaktadır. Tüm dünyada ileri yaşlı, aşırıkilolu, akciğer, karaciğer ya da böbrek fonksiyon bozukluğu olan veya daha önce başka bir açık kalp ameliyatıgeçirmişolan hastalar standart açık kalp ameliyatlarıiçin yüksek riskli olarak kabul edilirler. TAVİyöntemi de açık kalp ameliyatıriski yüksek olan bu hastalarda uygulanan yeni bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemde açık kalp ameliyatıyapılmadan, kateter yöntemi ile eğer hastanın damar sistemi uygun ise kasık bölgesinden girilerek, damar sistemi uygun değilse alternatif yollardan, bir kılıf içerisine yerleştirilmişolan yapay kapak, kireçlenmişolan aort kapağın içinde açılarak yeni bir yol yapılmakta böylece kalbin önündeki dirençde kaldırılmışolmaktadır.

Dünyada 2004 yılından beri uygulanılan bu yöntem, ülkemizde de belli merkezlerde başarıile uygulanabilmektedir. Merkezimizde hastalarımız kardiyolog ve cerrahların oluşturduğu uzman bir ekip ile detaylıbir şekilde değerlendirilmekte ve hasta için en uygun yönteme yine hasta ile tartışarak karar verilmektedir. Merkezimizde küçük kesi ile yapılan Aort Kapak Replasmanları(Minimal İnvazif Aort Kapak Replasmanı) da dâhil olmak üzere her türlüAort Kapak Ameliyatlarıve ameliyatsız TAVİyöntemi başarıile yapılmaktadır.

    Online Randevu Formu

    Bizimle İletişime Geçin

    Instagram

    Response code is 429. Body: Something went wrong. Please report issue.

    İletişim Bİlgilerimiz